YAZILIM ALTYAPISI

Yazılım Altyapı Hizmetlerimizin sağladığı faydaları inceleyebilirsiniz…

YAZILIM ALTYAPISININ
KURUMLARA KATTIĞI FAYDALAR

Yazılım standartlarını, metodolojileri ve yazılım mimarisi sağlam temellere dayalı bir altyapının kurumlara sağladığı birçok fayda bulunmaktadır.

Yazılım firmalarının sadece ortak kullanılan fonksiyonları belirli kategorilerle birleştirip kütüphaneler oluşturması geleneksel bir yöntemdir. Bu sayede tekrarlı kullanılan fonksiyonlar tek yerden yönetilerek kod tekrarları önlenir. Bu yöntem yazılımcılara ve yöneticilere büyük kolaylıklar sağlar. Fakat geleneksel yöntemin dışında büyük projelerdeki karmaşık iş bileşenleri, çok sayıda görsel bileşenler, projenin yıllarca geliştirilip değiştirilmesi gibi ihtiyaçlar için farklı bir çözümler üretmek gerekmektedir. İhtiyaç duyulan bu çözümler; yazılım standartlarını, metodolojileri ve yazılım mimarisi sağlam temellere dayalı bir altyapı ihtiyacıdır. Bu altyapının temel faydaları aşağıdaki gibidir:

 • Hızlı ve efektif yazılım projesi geliştirme olanağı sağlar.
 • Kod ve görsel katman standardizasyonu sağlar.
 • Tekrarlanan işleri azaltır ve kod yazımını minimuma indirger.
 • Microsoft Dynamics CRM, SQL Server ve SharePoint gibi diğer Microsoft ürünleri ile entegre bir iş akışı sürecinde katılma.
 • Bağımsız veri tabanı erişimi ve müşteriye göre veri tabanı kullanım olanağı sağlar.
 • Projeler arası personel geçişinde hızlı adaptasyona olanak verir.
 • Teknik kapasitesi düşük olan personellerin daha hızlı geliştirmeye başlamasını sağlar.
 • Uygulama kurma ve güncellemelerine standartlar getirir.
 • Genel altyapı katkısı ile maliyetler düşer ve proje çıkarma süresi kısalır.

NETİX ALTYAPISI

Netix yazılım altyapısı yukarıdaki temel prensipleri esas alarak geliştirilmiş son yazılım metodolojilerini ve Microsoft ürünlerini kullanan bir sistemdir. Yazılım Altyapımızın sağladığı faydaları şu şekilde listeleyebiliriz:

 • Servis Yönelimli Mimari (SOA)
 • TDD (Test Driven Development), DDD (Domain Driven Development) gibi yazılım metodolojilerini içerme
 • ASP.Net MVC Framework 4
 • N-tier mimari ile esnek kodlama altyapısı
 • ORM ürünü ile bağımsız veri tabanı
 • Kolay kullanıcı ara yüzü geliştirme ve refactoring olanağı
 • Test edilebilir kodlama altyapısı
 • Dinamik kullanıcı ara yüzü geliştirme yöntemiyle her platformda (Web, Mobil) çalışabilme
 • Kullanıcı ekran testlerini otomatikleştirme (Microsoft Test Manager)
 • Gelişmiş loglama ve hata yakalama olanağı
 • Gelişmiş güvenlik ve yetkilendirme sistemi
 • Kolay iş akışı (Windows Workflow Foundation) implementasyonu
 • WCF mimarisi ile ve Workflow Services ile çalışabilme
 • Kolay publish ve update seçenekleri