NESNELERİN İNTERNETİ

Şehirlerin de bir ruhu vardır...

INTERNET

OF

THINGS

Nesnelerin İnterneti kavramı yani IoT (internet of things) teknolojisi akıllı cihazların birbiriyle iletişime geçmesi, haberleşmesidir. Günümüzde nesnelerin interneti küçük ev aletlerinden akıllı şehirlere kadar uzanmaktadır. Burada oluşan veriler big data yani büyük veri olarak karşımıza çıkmaktadır.

Diğer bir ifade ile;

IoT, endüstri şirketlerinin iş kararlarını daha hızlı verebilmelerini sağlayan değerli bilgiler sunarak, verileri izleyen, toplayan, değiştiren ve analiz eden sistemler oluşturmak için iletişim teknolojileri yoluyla bağlanan bir cihaz ağıdır.

Endüstriyel bir IOT sistemi şunlardan oluşur:

  • Kendileri hakkında bilgi algılayan, iletebilen ve depolayabilen akıllı varlıklar. Yani uygulamalar, denetleyiciler, sensörler ve güvenlik bileşenleri.
  • Veri iletişim altyapısı, örneğin bulut;
  • Ham verilerden iş bilgisi üreten analitikler ve uygulamalar ve insanlar.