AR-GE VE İNOVASYON ÇALIŞMALARI

Araştırma-Geliştirme ve İnovasyon faaliyetlerimize aralıksız devam ediyoruz…

Bilişim, dünyada en hızlı büyüyen sektörlerin başında gelmektedir. Bu alanda yapılan çalışmalar ve yatırımlar ülkemizde de teşvik edilmekte ve desteklenmektedir. Bu kapsamda Netix olarak bizler de KOSGEB ve Teknokent tarafından desteklenmekteyiz. Şirketimiz halihazırda yerel ve global pazarda kullanılmakta olan yazılımlara katma değer katacak çalışmaları Ar-Ge merkezlerinde (Amerika ve Türkiye ofislerinde) akademik düzeyde incelemektedir.

Aynı şekilde, yeni yazılımların Ar-Ge değeri kazanabilmesi için uygulamanın ortaya koyacağı çözümlerin pazardaki rakip ürünlere kıyasla önemli yenilikler sunuyor olması hedeflenmektedir. Yeni süreçlerin veya yöntemlerin geliştirilmesi, teknolojik üstünlük sağlanması, uygulama ve veri alanlarında gelişmelerin uyarlanması Ar-Ge niteliğindeki çalışmalarımız arasında yer almaktadır. Ayrıca, ülkemizde üretilmemiş olan bir yazılımın yeniden geliştirilmesi yoluyla dışa bağımlılığı azaltıcı şekilde katma değer sağlayan projeler de Ar-Ge çalışmalarımızın odağındadır.

Bilginin yakalanması, iletilmesi, depolanması, geri alınması, manipüle edilmesi veya gösterilmesi anlamında jenerik (doğurgan) yaklaşımlarda ilerlemeler sağlayan yazılım geliştirme çalışmaları.
Coğrafi veri sunumu GIS, Yapay Zekâ gibi yazılım araçları ve teknolojiler üzerinde gerçekleştirilen Ar-Ge çalışmaları.
Bir yazılım programı veya sistemi geliştirmek için gerekli olan teknoloji bilgisindeki boşlukları doldurmayı amaçlayan deneysel geliştirme çalışmaları.
Yazılımların tasarımı, geliştirilmesi, kurulumu veya korunması ile ilgili araştırmalar.
İş Süreçleri Algoritmaları.
Netix Framework.