COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ - CBS

Haritalama, Analiz, Görüntüleme...
CBS
NEDİR ?

Coğraf Bilgi Sistemleri (CBS), verilerin toplanması, saklanması, analiz edilmesi, kullanıcıya sunulması gibi işlevleri bütünleştiren bir bilgi sistemidir. Kökünü Coğrafya biliminden alan CBS, birçok veri tipinin birleşmesinden oluşur.

CBS, hayatımızın her alanına giren mekansal konumların analizi ile birlikte bilgi katmanları düzenleyerek haritalarda ve 3B sahnelerde görselleştirme yapılmasını sağlar. Bu benzersiz yetenekle CBS, kullanıcıların daha akıllı karar vermelerine yardımcı olmak için veriler arası modellemeler yaparak ve ilişki kurarak kullanıcıya daha derin bir bakış açısı sunar.

CBS İLE NELER YAPILIR ?

CBS İLE NELER YAPILIR ?

Problemleri Tanımlama

Farklı coğrafyalara göre değişen sorunları CBS ile aydınlatın.

Değişimleri Gözlemleme

Bir fotoğrafı tanımlamak için binlerce cümle kurulabilir, bir harita ise binlerce fotoğrafla anlatılır. Mekansal ve zamansal değişimleri haritalarla anlatın..

Gerçek Zamanlı Müdahaleler

CBS gerçek zamanlı duruma bağlı farkındalık sağlayarak, kriz anlarında hızlıca müdahale edin.

Akıllı Çözüm Geliştirmeleri

CBS ile trafik tahmini yaparak akıllı rotalar belirleyin. Böylelikle zamanınızı doğru yönetin.

Öncelikleri Belirleme

Mekansal analizler yaparak çalışma alanlarının önceliklerini belirleyin.

Trendleri Takip Etme

Karışık Excel tablolarında gözden kaçırdıklarınızı haritaya üzerinde görerek gözden kaçırdığınız detayları ortaya çıkarın.

CBS NASIL ÇALIŞIR ?


CBS teknolojisi, coğrafya bilimlerini anlamak ve diğer verilerle işbirliği sağlamak için araçlar kullanır. Her türlü veriyle birlikte harekete geçirilebilir ve farklı platformlar ile entegre olabilir.

HARİTALAR

Haritalar çalışmak istediğiniz alana ve amaca yönelik katmanları içinde barındıran coğrafi depolama araçlarıdır. CBS kullanarak yaratılmış haritalar kolayca yönetilebilir, paylaşılabilir, uygulama üretilerek herkes için her an her yerden kullanılabilir hale getirilebilir.

VERİLER

CBS, konumsal bilgileri kullanarak birden fazla veri katmanını birleştirebilir. Verilerin coğrafi bileşenlerini kullanarak doğruluğu kesin bilgiler üretir. CBS verileri; fotoğraflar, detaylar, altlık haritalar ve tabloları içerir.

ANALİZLER

Mekansal analizlerle mevcut durumunuzun uygunluğunu ve kabiliyet yeteneğini belirleyebilir, muhtemel olaylar için tahminler yapabilirsiniz. Bu şekilde anlama ve yorumlamalarla yeni karar verme mekanizmaları geliştirebilir, olaylara farklı bakış açıları kazandırabilirsiniz.

UYGULAMALAR

Kullanıcı odaklı üretilen uygulamalar (apps) ile CBS’yi herkes için kullanılabilir hale getirebilirsiniz. Oluşturulan uygulamalar her an, her yerde; akıllı telefonlarda, tabletlerde, masa üstünde ve web tarayıcılarda kullanılabilir.

CBS’Yİ KİMLER KULLANIR ?


CBS; tüm kanallara katılım, paylaşım ve işbirliği sunar. CBS teknolojisi ile birlikte ilişkilerin nasıl güçlendiğini, verimliliğin nasıl arttığını ve kamusal alanlarla iletişimin nasıl açıldığını keşfedin.

EĞİTİM
SAĞLIK
SİGORTA

ÜRETİM
PETROL
TOPLUM GÜVENLİĞİ

EMLAK
PAREKENDE
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

TELEKOM
ULAŞIM
ENERJİ ALTYAPISI

DOĞAL KAYNAKLAR
DEVLET
SU YÖNETİMİ