Yazılım firmalarının sadece ortak kullanılan fonksiyonları belirli kategorilerle birleştirip kütüphaneler oluşturması geleneksel bir yöntemdir. Bu sayede tekrarlı kullanılan fonksiyonlar tek yerden yönetilerek kod tekrarları önlenir. Bu da yazılım geliştiricilere ve yöneticilere büyük kolaylıklar sağlar. Fakat bunların dışında büyük projelerdeki karmaşık iş bileşenleri, çok sayıda görsel bileşenler, projenin yıllarca geliştirilip değiştirilmesi gibi ihtiyaçlar için farklı bir çözüm gerekmektedir. Bu çözümde yazılım standartlarını, metodojilerini ve yazılım mimarisini sağlam temellere oturtan bir altyapı ihtiyacıdır. Bu altyapının temel faydaları aşağıdaki gibidir.

Hızlı ve efektif yazılım projesi geliştirme olanağı sağlar. Kod ve görsel katman standardizasyonu sağlar. Tekrarlanan işleri azaltır ve kod yazımını minimuma indirger. Veritabanı erişimini bağımsızlaştırır ve müşteriye göre veritabanı kullanım olanağı sağlar. Projeler arası personel geçişinde hızlı adaptasyona olanak verir. Teknik kapasitesi düşük olan personellerin daha hızlı geliştirmeye başlamasını sağlar. Uygulama kurma ve güncellemelerine standartlar getirir. Genel altyapı katkısı ile maliyetler düşer ve proje çıkarma süresi kısalır.
Netix yazılım altyapısı yukarıdaki temel prensipleri göz önüne alarak geliştirilmiş son yazılım metodolojilerini ve Microsoft ürünlerini kullanan bir sistemdir.

Netix Yazılım Altyapısı Genel Özellikleri

Servis Yönelimli Mimari (SOA) TDD (Test Driven Development), DDD (Domain Driven Development) gibi yazılım metodolojilerini içerme ASP.Net MVC Framework 4 N-tier mimari ile esnek kodlama altyapısı ORM ürünü ile veritabanı bağımsızlık Kolay kullanıcı arayüzü geliştirme ve refactoring olanağı Dinamik kullanıcı arayüzü geliştirme yöntemiyle her platformda (Web, Mobil) çalışılabilirlik Test edilebilir kodlama altyapısı Kullanıcı ekran testlerini otomatikleştirme (Microsoft Test Manager) Gelişmiş loglama ve hata yakalama olanağı Gelişmiş güvenlik ve yetkilendirme sistemi Kolay iş akışı (Windows Workflow Foundation) implementasyonu WCF mimarisi ile ve Workflow Services ile çalışabilme Kolay publish ve update seçenekleri