Bilişim, dünyada en hızlı büyüyen sektörlerin başında gelmektedir. Bu alanda yapılan çalışmalar ve yatırımlar ülkemizde de teşvik edilmekte ve desteklenmektedir. Bu kapsamda Netix KOSGEB ve Teknokent tarafından desteklenmektedir. Netix halihazırda kullanılmakta olan global yazılımlara katma değer katacak çalışmaları Ar-Ge merkezlerinde (Amerika ve Türkiye ofislerinde) akademik düzeyde incelemektedir.

Aynı şekilde, belirli bir konuda çözüm sağlayacak yeni yazılımların Ar-Ge değeri kazanabilmesi için uygulamanın ortaya koyacağı çözümlerin pazardaki rakip ürünlere kıyasla önemli yenilikler sunuyor olması hedeflenmektedir.

Yeni süreçlerin veya yöntemlerin geliştirilmesi, teknolojik üstünlük sağlanması, uygulama ve veri alanlarında gelişmelerin uyarlanması Ar-Ge niteliğinde çalışmalarımızdandır. Ayrıca, ülkemizde üretilmemiş olan bir yazılımın yeniden geliştirilmesi yoluyla dışa bağımlılığı azaltıcı şekilde katma değer sağlayan projeler de Ar-Ge çalışmalarımızın odağındadır.

Ar-Ge Çalışmalarımız

Netix Framework. İş Süreçleri Algoritmaları. Yazılımların tasarımı, geliştirilmesi, kurulumu veya korunması ile ilgili araştırmalar. Bilginin yakalanması, iletilmesi, depolanması, geri alınması, manipüle edilmesi veya gösterilmesi anlamında jenerik (doğurgan) yaklaşımlarda ilerlemeler sağlayan yazılım geliştirme çalışmaları. Bir yazılım programı veya sistemi geliştirmek için gerekli olan teknoloji bilgisindeki boşlukları doldurmayı amaçlayan deneysel geliştirme çalışmaları. Bilgisayar alanının uzmanlaşılmış dallarındaki yazılım araçları veya teknolojileri üzerinde gerçekleştirilen Ar-Ge (coğrafi veri sunumu GIS, yapay zeka ve diğer alanlar).