Netix eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin amacı firmaların yazılım geliştirme ve yönetim becerilerini arttırmaktır. Eğitim ve danışmanlık hizmetleri aşağıdaki gibi gruplanmıştır.

Kurumsal veya bireysel olarak yazılım becerileri üzerine eğitimler. Kurumsal ve yazılımsal mimari üzerine eğitim ve danışmanlık hizmetleri. Dış kaynak kullanımı (outsourcing) ile proje bazlı yada süreli geliştirici hizmetleri.

Dış Kaynak Kullanımı (Outsourcing)

İş yönetiminde, belli iş alanlarında uzmanlaşmış firmalara iş aktarımı yapılarak, aktarımı yapan firmanın asıl işine odaklanmasını sağlayan bir yöntemdir. Outsourcing´le firma içi işbölümü uzman kurumlara aktarılmakta ve bu şekilde iş yoğunluğu yaşayan firma etkin bir maliyet ve zaman tasarrufu sağlamaktadır. Firma ise tamamen kendi sektöründe uzmanlaştığı konular üzerine eğilebilmekte, iş verimliliğini üst seviyelere çıkarabilmektedir. Dış kaynak hizmetlerimizin başlıca avantajlarını şu şekilde sıralayabiliriz;

Operasyonel verimlilik, yani firmaların ana faaliyet alanlarına yoğunlaşması. İş maliyetlerinin düşürülmesi, zaman kaybının önlenmesi. Dışarıdan işbölümünü üstlenmiş kurumlar, kendi uzmanlık alanındaki profesyonel bakış açıları nedeniyle, destek verdikleri firmanın iş yoğunluğu nedeniyle göremedikleri ya da ilgilenemedikleri alanlara zaman kaybetmeden müdahale edebilirler ve ileride çıkabilecek sorunları önleyerek iş etkinliğini maksimuma çıkarabilirler. İnsan kaynakları, AR-GE, lojistik, bilişim altyapısı vb. gibi firmanın üstlendiği bir çok alanda etkin yönetim. İş yoğunluğunun azalması ile oluşan personel memnuniyeti ve firma müşterileriyle daha yoğun ilgilenebilme, buna bağlı olarak müşteri memnuniyetinin de artması. Hata sorumluluğunun paylaşılması sayesinde riskin azaltılması.